REKLAMÁCIA

Objednávateľ zážitkového poukazu môže odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia povinností spoločnosti WOWO, s.r.o. alebo podľa Občianskeho zákonníka – Spotrebiteľskej zmluvy – časť I., hlava piata, par. 53 ods. 4 písm. f), a to do 14 dní, ak už nenastalo plnenie zmluvného vzťahu. V tomto prípade má príjemca právo na odstúpenie od zmluvy bez nutnosti uvádzania dôvodu. V ostatných prípadoch darček na zážitok vracať nemožno, možno ho iba vymeniť za iný zážitok. Viac nájdete v našich obchodných podmienkach.